„Turime mylėti tėvynę, kaip savo tėvus“, – taip Sausio 13-osios minėjime kalbėjo istorijos mokytoja Danutė Sabaliauskienė. Penktadienio rytą mokiniai pasitiko mokyklos bendruomenę, įsegė  arčiau širdies pačių paruoštas neužmirštuolių gėles. Ši gėlė pasirinkta neatsitiktinai – tai atminties ir pagarbos ženklas. Vaikai istorijos kabinete, tyliai fone skambant Vytauto Kernagio dainai „Šaukiu aš tautą“, klausėsi mokytojos istorijos apie Sausio 13-osios įvykius. „Jų kraujas, pasiryžimas, padėjo būti laisviems“, – taip apie žuvusius kalbėjo mokytoja ir pakvietė mokinius pagerbti juos tylos minute. Tam, kad vaikai suprastų Sausio 13-osios svarbą  žiūrėjo dokumentinį filmą „Nežinomi didvyriai.“ Po filmo peržiūros mokytoja su mokiniais išėjo į Petrašiūnų kapines, padėti vainiko ant žuvusio Tito Masiulio kapo taip išreikšdami pagarbą visiems, žuvusiems tą šiurpią Sausio 13-osios naktį.