Kauno Jaunimo mokykloje (KJM) veikia  KJM mokslinis ir sociokultūrinis centras “Edukologija – kultūrai”.

„Kultūra yra didžioji šviesiųjų pasaulio jėgų vienybė. Tik kultūra begali bandyti pasaulį ištraukti iš melo ir smurto bedugnės. Kultūros žmogus su niekuo nelenktyniauja svarbumu, niekur nesiskverbia, nesiekia pirmenybės ir pripažinimo. Kuo kultūra didesnė, tuo ji tylesnė.“ (profesorė Viktorija Daujotytė)

Mūsų gyvenimas pilnas paralelių, sąšaukų, vidinių ir išorinių jungčių, matomų ir nematomų sankirtų, unijų, kurios neišvengiamos dabarties pasaulio atvirojoje erdvėje. Mąstant apie kultūrą, būtina, anot poeto Sigitas Gedos, „dar sykį sugrįžti į tvirčiausias iš tvirčiausių pilių ir tvirtovių – į lietuviškas galvas, kad išsilaikytume ne kaip trečiarūšė, o unikali tauta tarp tautų, suvereni valstybė tarp tokių pat suverenių valstybių“. Poetas teigė, kad „kiekviename žingsnyje, kiekvienu savo žodžiu ir veiksmu mes turėtume siekti, kad mūsų veiksmas, funkcija pereitų į plastiką, o plastika į dvasią, – grožio ir gėrio vienybę.“

Labai svarbu ugdyti kultūringą, dvasingą, kūrybingą asmenybę, nes tik nuo jų prasideda kultūringa visuomenė. O visa ko pamatas yra šeima, tėvai. Tėvų dalyvavimas vaikų ugdyme teigiamai veikia ne tik jų mokymosi pasiekimus, bet ir vaikų ateities perspektyvą, psichinę sveikatą bei socialinius santykius su aplinkiniais. Šis poveikis yra ilgalaikis.

Mokykloje kuriamas bendradarbiavimo su tėvais klimatas. Bendri mokyklos organizuojami renginiai visiems tėvams, naujienlaiškiai, įrašai mokyklos interneto tinklalapiuose ir elektroniniuose dienynuose vertintini tik kaip informacija, numatanti tik pakankamai vangų grįžtamąjį ryšį. Todėl itin svarbi tampa mokyklos atmosfera, grindžiama mokyklos personalo ir tėvų abipuse pagarba, savitarpio supratimu ir bendradarbiavimu, siekiu dalytis atsakomybe už vaikų ugdymą. Siekiant tėvų įsipareigojimo, reikia kurti tarpusavio santykius, kurie sudaro sąlygas ilgalaikiams ir pastoviems pokyčiams.

Nuo 2016-2017 mokslo metų Kauno jaunimo mokykla imasi naujos iniciatyvos pritraukti tėvus į mokyklą, glaudžiai su jais bendrauti ir bendradarbiauti, todėl organizuojamos įvairių dalykų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos. Jose tėvai gaus įvairių patarimų, kaip padėti vaikui geriau mokytis, jaustis, bendrauti, susipažins su išmokimo metodais, medžiagos struktūravimu.

Visos konsultacijos vyksta nemokamai. Naujasis šių mokslo metų šūkis: „Jeigu aš noriu, vadinasi galiu“. Taigi, jei aš noriu, galiu, tai ir darau: bendrauju, mąstau, kuriu, mokau(si). Mieli tėveliai, prisijunkite prie mūsų.

 

KONSULTACIJŲ GRAFIKAS 2017-2018 M.M.
 

SAVAITĖS DIENA

 

EIL. NR.

 

MOKOMASIS DALYKAS

 

MOKYTOJAS + PSICHOLOGAS

 

 

LAIKAS

         
PIRMADIENIS 1. Istorija Sabaliauskienė Danutė 13.25-14.10
2. Matematika Račkauskienė Vanda 14.20-15.05
3. Fizika Steponavičiūtė Nijolė 15.10-15.55
4. Fizika Steponavičiūtė Nijolė 16.00-16-45
5 eSportas
(kompiuteriniai žaidimai)
SauliusČernevičius 15.10-16-45
       
ANTRADIENIS 1. Lietuvių k. Jačėnienė Angelė 13.25-14.10
2. Anglų k. Lozanikovienė Snieguolė 14.20-15.05
3. Muzika Baranauskas Ramūnas 15.10-15.55
4. Geografija/Biologija Kutkienė Loreta 16.00-16-45
       
TREČIADIENIS 1. Lietuvių k. Krutkevičienė Gitana 13.25-14.10
2. Matematika Račkauskienė Vanda 14.20-15.05
3. Dailė Bakienė Rasa 15.10-15.55
4. Dailė/Dizainas Bakienė Rasa 16.00-16-45
5 eSportas
(kompiuteriniai žaidimai)
SauliusČernevičius 15.10-16-45
       
KETVIRTADIENIS 1. Lietuvių k. Jačėnienė Angelė 13.25-14.10
2. Istorija/Pilietiškumo pagr. Sabaliauskienė Danutė 14.20-15.05
3. Kūno kultūra Masys Aurimas 15.10-15.55
4. Geografija/Biologija Kutkienė Loreta 16.00-16-45
       
PENKTADIENIS 1. Anglų k. Lozanikovienė Snieguolė 13.25-14.10
2. Chemija/Ekonomika/Verslo vadyba Dekerienė Daiva 14.20-15.05
Konsultacijos yra nemokamos, jas gali lankyti visi pageidaujantys.

Dalyviai sutinka laikytis bendrųjų mokyklos taisyklių.

Dalyviai sutinka būti filmuojami, fotografuojami (-a) konsultacijų metu.

Dalyviai sutinka, kad nuotrauka(-os) ir/ar filmuota medžiaga su dalyvio atvaizdu neatlygtinai ir viešai būtų skelbiama internetiniuose puslapiuose, socialiniuose tinkluose ir kt., atgaminama bei platinama neribotai teritorijai ir neribotam laikui be jokių papildomų sąlygų taikymo, nepažeidžiant mano teisių, garbės ir orumo.

Dėl netinkamo elgesio, patirtos traumos, sveikatos būklės pablogėjimo, susižeidimų konsultacijų metu atsako patys dalyviai.