Bendrosios žinios apie įstaigą

Logotipas: 

Pavadinimas: Kauno jaunimo mokykla

Adresas: Sandėlių g. 7, Kaunas

Tel.: 8-37 457135
Faksas.: 8-37 457135

El. paštas: kaunojaunimomokykla@gmail.com

Įstaigos teisinė forma: valstybinė biudžetinė

Mokymo forma: dieninė (mokoma viena pamaina)

Juridinis kodas: 195091976

Kauno jaunimo mokykla įsteigta 1995 m. sausio 12 d.

Mokykla pradėjo veikti 1995-09-01. Steigėjas – Kauno miesto savivaldybė.

Mokomoji kalba – lietuvių kalba.

Jaunimo mokyklos Lietuvoje atlieka itin svarbią užduotį dirbdamos su mokymo motyvacijos, saviraiškos, mokymosi sunkumų, elgesio bei emocinių problemų turinčiais vaikais, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių nepritampa įprastoje mokykloje.

Pagrindinė mokyklos strategija – inovatyvumas. Lydinčios strategijos: rūpestis savo klientais (tėvai), vartotojais (mokiniai) ir užsakovais (savivaldybė) bei efektyvumas (mes mokome greičiau už kitus);

2017-2018 mokslo metai

Kiekvienų mokslo metų pradžioje atliekama mokinių gebėjimų ir poreikių analizė, kuria remiantis mokiniai suskirstomi į mokymosi grupes.

2017-2018 mokslo metais yra suformuotos tokios grupės:

  1. „Išmanioji“ grupė;
  2. „Bendravimo“ grupė;
  3. „Praktinio mokymo“ grupė;
  4. „Neuroedukologinio mokymo“ grupė;
  5. „Budinti“ grupė;
  6. „Postkognityvinio mokymo“ grupė;
  7. „Kompleksinio ugdymo“ grupė;
  8. „Pozityvaus ugdymo“ grupė;
  9. „Potencialių lyderių“ grupė ir kt.

Visose grupėse mokiniai mokomi taikant išmokimo, problemų sprendimo, kūrybos, prasmių indoktrinavimo metodus.

 

Bendradarbiavimo grupė. Šioje grupėje mokosi vaikai, kurie turi išskirtinių poreikių įvairiose srityse. Mokytojai skatina išryškinti kiekvieno mokinio stipriąsias asmenybės puses ir kompensuoti silpnąsias. Pamokos metu su šiais mokiniais dirba dalyko mokytojas, spec. bei soc. pedagogai.

Potencialių lyderių grupė. Šioje grupėje šalia bendrojo ugdymo dalykų mokiniai semiasi žinių, kokiais metodais lavinantis galima įgyti gebėjimų laisvai bendrauti, tapti charizmatiškomis asmenybėmis, turinčiomis teigiamo lyderio savybių. Grupės tikslas palengvinti mokinių prisitaikymą socialinėje aplinkoje.

Budinti grupė. Ši grupė skirta tiems mokiniams, kurie dėl savo destruktyvaus elgesio, motyvacijos trūkumo negali ar nenori mokytis patys ir trukdo kitiems.