Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Ševčiukienė
Pavaduotoja – psichologė Lauksmina Samuolienė
Nariai:

  •  dorinio ugdymo mokytoja Santa Žilinskaitė
  • spec. pedagogė Nida Pakėnienė
  • soc. pedagogė  Ada Čaraitė
  • mokytojas Aurimas Masys
  • mokytoja Danutė Sabaliauskienė