Eil Nr. Suteiktos naudotis patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens Plotas kv. m Veikla Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis) Užimtumas (data ir laikas)
1. Sporto salė (patalpa pažymėta plane Nr. 51) Kauno „Jaunalietuvių sporto mokykla“ 122,31 Sportinė veikla (Taekwondo treniruotės) Išlaidos už naudojimąsi patalpomis (elektros energija, vanduo ir kitos paslaugos, išskyrus šildymo išlaidas) (apie 58 Eur/mėn.) 2015 m. rugsėjo 1 d. – 2016 m. birželio 30 d. (pirmadieniais ir trečiadieniais 16.30-18.45 val., antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 16.30-18.00 val., šeštadieniais 9.00-11.15 val., 12.00–13.30 val. ir 16.00–18.15 val.).