Bendraukime facebooke: https://www.facebook.com/kaunojaunimomokykla/

Įvairiais klausimais galima kreiptis el.paštu: kaunojaunimomokykla@gmail.com

Tėvai ir mokiniai mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus gali rasti mokyklos raštinėje (Sandėlių g. 7, 7 kabinetas), mokyklos svetainėje adresu  http://www.kjm.kaunas.lm.lt/

 

Mokyklos nuostatai

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių priėmimas