Atsiųsti KJM smurto ir patyčių prevencija ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas.doc