PATVIRTINTA

Lietuvos  Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2017 m. spalio 31 įsakymu Nr. V-827

(TAR, 2017-11-02, Nr. 17315)

 

2017–2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO

TVARKARAŠTIS

 

Patikrinimas Laikotarpis / data Pradžia
1. Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu) Ugdymo procese *
2. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)(žodžiu) Vasario 12 d. – balandžio 25 d. *
3. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I dalis Gegužės 28 d. 9 val.
4. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II dalis Gegužės 29 d. 9 val.
5. Matematika Birželio 1 d. 9 val.
6. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)(raštu) Birželio 6 d. 9 val.

 

Mokyklos vadovo nustatytu laiku.