Priėmimo mokytis tvarka 2018-2019 m. m.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai raštinėje, 7 kab. I-V 08:00 – 18:00 (pietūs 11:00 – 12:00) , tel. pasiteiravimui (8-37) 457135 ) .

Reikalingi dokumentai:

1. Vaiko gimimo liudijimas/asmens dokumentas.
2. Sveikatos pažyma.
3. Dokumentai iš kitos mokyklos apie vaiko išsilavinimą, įvertinimus, kėlimą į aukštesnę klasę/palikimo kartoti kurso.
4. PRASYMAS DEL PRIEMIMO I MOKYKLA.
5. Dviejų 3×4 nuotraukų.

MOKYKLA REORGANIZUOJAMA  

Teikti prašymus mokytis 2018-2019 mokslo metams reikia į suaugusiųjų mokymo centro jaunimo klases.

Prašymus mokytis 2018–2019 m.m. Kauno suaugusiųjų mokymo centro jaunimo ir dirbančio jaunimo klasėse galėsite pateikti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt nuo 2018 m. kovo 7 d. 12 valandos.

Asmenys, pageidaujantys mokytis suaugusiųjų klasėse, privalo atvykti į centro raštinę Sandėlių g. 7  (7 kab. I-V 08:00 – 18:00 (pietūs 11:00 – 12:00) , tel. pasiteiravimui (8-37) 457135 ).

Kauno rajono ar kitų vietovių gyventojams pateikti dokumentus reikės tiesiogiai kreipiantis į pasirinktą mokymo įstaigą.

Prašymo dėl priėmimo į mokymo centrą padavimo data ir laikas įtakos priimamų asmenų eiliškumui neturi.

Jei norinčiųjų mokytis mokymo centre yra daugiau nei laisvų vietų, asmenys priimami atsižvelgiant į jų motyvacijos mokytis mokykloje įvertinimo rezultatus.

Mokinių priėmimas įforminamas sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir mokinio įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės. Rašytinė sutartis tarp mokinio ir centro sudaroma tik tada, kai yra pateikti visi reikiami dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.

registracijos vartotojo vadovas

Ką mokiniai kalba apie mūsų mokyklą: