MOKYKLOS VIZIJA

Tapti inovatyvia ir greitai prisitaikančia prie dinamiškai kintančių klientų (tėvai), vartotojų (mokiniai) ir užsakovų (Kauno švietimo ir ugdymo skyrius, Švietimo ministerija, savivaldybė ir kt.) poreikių mokykla Kaune, teikiančia platų mokymo(si) ir kultūrinių paslaugų asortimentą.

MOKYKLOS MISIJA

Padėti mokiniams įgyti pagrindinį išsilavinimą ir sudaryti sąlygas sėkmingai adaptuotis šiuolaikinėje visuomenėje, ugdyti pozityvius socialinius įgūdžius bei stiprinti psichologinę ir fizinę sveikatą.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

 

Nereikia klausti, ką Miestas gali duot kultūrai, mes turim klausti, ką Mokykla gali duoti miesto kultūrai (perfrazuojant Dž. Kenedį). „Mes mokome – kuriame ir gerai praleidžiame laiką“.